асиметрІя

борОдавка
бюлетЕнь
вимОга
вимОва
вИпадок
випрОбування

(у) вІрші

вітчИм
граблІ
горошИна

грОшей 

діалОг

дІтьми
довІдник

дОтеп
дочкА (але дОнька)
заіржАвіти
зубОжіти (зубОжілий, зубОжіння)

Іскра
каталОг
квартАл

кропивА

кУрятина

мАркетинг

ненАвидіти (ненАвисть, ненАвисний)
одноразОвий
Олень
отАман
перЕпис
псевдонІм

(я) підУ

(ти) пІдеш

(він/вона) пІде

(ми) пІдемо, пІдем

принестИ

рАзом

серЕдина
симетрІя
спИна

сторінкИ
фартУх
фенОмен
цемЕнт
цЕнтнер
чорнОслив

Орфоепія. Проблемні випадки наголошування.

© М. О. Іжик, 2014-2019